Drukuj
Kategoria: Z naszego biuletynu

 

OBRAZY CHRYSTUSA KRÓLA W EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA (c.d.)

„O, JEZU, KRÓLU MÓJ,

DO CIEBIE CHCĘ NALEŻEĆ

W ŻYCIU, W ŚMIERCI I W WIECZNOŚCI. AMEN”

OBRAZ TRZECI: Mt 2, 1-12:   MĘDRCY ZE WSCHODU (BT)

                                                                                                          TRZEJ KRÓLOWIE (G)

                                                                                                          CHRYSTUS ZBAWICIELEM POGAN (BP)

                                                                                                     JEZUS ODRZUCONY PRZEZ SWOICH ZBAWIA POGAN (SP)

BP       Biblia Poznańska

BT        Biblia Tysiąclecia

G         Ewangelia Święta, tłum. Ks. Dr E. Grzymała, Towarzystwo Świętego Pawła „Apostolstwa Prasy” Rzym - Częstochowa-Paryż 1936

Pop     Popowski Remigiusz SDB, Nowy Testament dla moderatorów, Vocatio Warszawa 2008

SP        Pismo Święte, zespół Biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła

W        Biblia Wujka

Żyd      Stern Dawid H., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Vocatio Warszawa 2005

PRZYGOTOWANIE (DZIEŃ PIERWSZY)

Nasuwa mi się znów nieco inny sposób podejścia do świętego tekstu, punktem wyjścia jest całościowe spojrzenie na perykopę[1]. Tutaj „aż roi się” od królów i królowania. Mamy tutaj Chrystusa Króla, Mędrców królów i Heroda króla. Inne bogactwo znajdujemy w wielości wątków teologicznych. Odkrywamy je już w różnorodnych nagłówkach umieszczonych w poszczególnych wydaniach Pisma Świętego (Pop, W i Żyd nie stosują żadnych nagłówków drukując tekst w sposób ciągły).

Schemat perykopy:

1. Stwierdzenie faktu narodzenia Jezusa – Króla

2. Mędrcy (Królowie):

3. Herod (król):

Zastanowię się nad tymi stwierdzeniami.

Spróbuję jak najbardziej spontanicznie zauważyć, który element przyciąga mnie najbardziej.

Zatrzymam się przy nim nie próbując intelektualizować: dlaczego ten, po co? itp.

Pójdę z nim w ten dzień. Przy odrobinie uwagi zauważę zdarzenia, dokonane wybory, które łączą się z wybranym elementem.

Opiszę te doświadczenia w notatniku duchowym przy wieczornym rachunku sumienia.

Mogę mieć oczywiście zupełnie inne skojarzenia przy tym pierwszym zapoznawaniu się z tekstem. Pójdę swobodnie za nimi. Duch Święty wieje przecież, kędy chce.

DZIEŃ PIERWSZY

Czytam całą perykopę uważnie, nie spiesząc się, najlepiej głośno, tak, jakbym nigdy wcześniej nie widziała tego tekstu dając możliwość wtargnięcia Bożemu natchnieniu. Może zdaniem zatrzymującym będzie to:

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy… ”

Są trzy rodzaje władzy: Jest władza niebieska (Jezus), władza ludzka duchowo-intelektualna (Mędrcy) i władza „czysto” ludzka (Herod „a z nim cała Jerozolima).

Narodzenie w Betlejem – mieście Dawida króla, jest miejscem ciągłości mesjańskiej.

Mędrcy/Magowie/Królowie:

Odpowiem wieczorem w notatniku.

  1. DZIEŃ DRUGIPierwszy fragment był badany systematycznie werset po wersecie, drugi – spontanicznie, ten, jakby z lotu ptaka.

Czytam całą perykopę uważnie, nie spiesząc się, najlepiej głośno, tak, jakbym nigdy wcześniej nie widziała tego tekstu dając możliwość wtargnięcia Bożemu natchnieniu. Może zdaniem zatrzymującym będzie to:

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy… ”

Herod:

Odpowiem wieczorem w notatniku.

DZIEŃ TRZECI

Czytam całą perykopę uważnie, nie spiesząc się, najlepiej głośno, tak, jakbym nigdy wcześniej nie widziała tego tekstu dając możliwość wtargnięcia Bożemu natchnieniu. Może zdaniem zatrzymującym będzie to:

„… i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?”

To pytanie jasno ukazuje, że Mędrcy przybyli oddać hołd Jezusowi jako Królowi.

Dzisiaj może zwyczajnie, wprost odpowiem na pytanie Mędrców:

Wieczorny rachunek sumienia z notatką pisemną.

Deo gratias.