HandReach021007 2

Watykan, 25 stycznia 2022 r.

Najdrożsi i Najdroższe, z okazji XXVI Dnia Życia Konsekrowanego, w Rzymie będziemy mieli radość uczestniczyć w celebracji Eucharystycznej pod przewodnictwem papieża Franciszka w Bazylice św. Piotra. Jesteśmy pewni, że także w poszczególnych wspólnotach i w różnych diecezjach świata dzień 2 lutego będzie okazją do spotkania naznaczonego wiernością Bogu, która przejawia się w radosnym trwaniu tak wielu mężczyzn i kobiet, osób konsekrowanych w instytutach zakonnych, monastycznych i kontemplacyjnych,
w instytutach świeckich i nowych instytutach, członkiń ordo virginum, pustelników, członków stowarzyszeń życia apostolskiego różnych epok.

Papież Franciszek

Ojciec święty Franciszek o rozeznaniu
Fragment adhortacji „Gaudete et exsultate”

166. Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła? Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić. Jeśli z ufnością prosimy o niego Ducha Świętego, a jednocześnie staramy się pielęgnować go poprzez modlitwę, refleksję, czytanie i dobrą radę, z pewnością możemy wzrastać w tej zdolności duchowej.

Judyta

                   Księga Judyty powstała prawdopodobnie w okresie machabejskim. Opisane w niej dzieje zamiaru podboju całego świata przez króla Nabuchodonozora nie są ściśle zgodne z realiami historycznym i geograficznym, gdyż najważniejsze w tej księdze jest przesłanie o charakterze teologicznym i etycznym, aby umocnić wiarę ludu i ufność Jedynemu Bogu.
Najwaleczniejszy z dowódców Holofernes po licznych zwycięstwach i podobjach przybył do kraju Judejczyków, pod górską twierdzę Betulia. Aby zdobyć miasto, wojsko Holofernesa zajęło okoliczne źródła, aby mieszkańcy nie mogli czerpać wody. Wobec niebezpieczeństwa śmierci starsi ludu zapewnili przerażonych Izraelitów, że Bóg w ciągu pięciu dni udzieli im stosownej pomocy, następującymi słowami: „Bądźcie mężni, bracia! Przetrwamy jeszcze pięć dni. W tych dniach Pan i Bóg nasz okaże nam miłosierdzie swoje. On bowiem nie opuści nas do końca” (Jdt 7, 30). Jeśli interwencji Bożej nie byłoby, wówczas miasto zostanie wydane Asyryjczykom.

Chrystus Król

 

Królu, cóż jest Twoim Królestwem?
Czyż pałac ozdobny, czyż to, co widoczne
Dla oka, co cieszy nasze jestestwo?
Nie, a więc to, co zaoczne.
Czego nie widać w tym ludzkim życiu,
Jest małe i skromne, nie rzuca się w oczy,
Dokonuje się ono w ukryciu
I w parze z łaską Twą kroczy.
Nie unosi się pychą, nie szuka poklasku,
Lecz się opiera na tym, co prawdziwe,
A jedynym jego blaskiem
Jest miłość, miłość sędziwa.
Co już od wieków dusze zapala
Ognia gorącym płomieniem
I serce ludzkie z Twoim zespala,
I obejmuje nas Twoim ramieniem.
Królu, tak bardzo nas ukochałeś
I wielką łaską obdarzyłeś,
Że zaślubić nas Sobie zechciałeś
I w Przenajświętszym Swym Sercu ukryłeś.
O, Ukochany dusz wybranych,
Przez wszystkie wieki bądź uwielbiony!
Za tyle łask na nas zesłanych,
Oblubieńcze Królewski, bądź pochwalony!

                                                           A.S.

Z naszego biuletynu nr.61

Kongres

W dniach 4-7 listopada 2021 roku  w Warszawie będzie miał miejsce OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA nt. 
W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” - realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego".

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce po II  wojnie światowej (poprzednie wydarzenia tego typu, w których część z nas uczestniczyła, była niższej rangi religijnej).

Na zakończenie Kongresu, w niedzielę 7.11.2021r., odbędzie się Orszak Jezusa Chrystusa Króla. Będzie to publiczne wyznanie 
i przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, Narodzie
i Państwie Polskim.

Delegatem Komisji Episkopatu Polski na kongres 
jest bp dr Stanisław Jamrozek.
 Program wydarzenia

Tekst zaczerpniety ze strony KKIŚ

Róża 1

Piękno kobiecej duszy w ujęciu św Edyty Stein wykład

 

Posłuszenstwo wiary

Konferencja Ks Biskupa Piotra Turzyńskiego wygłoszona podczas Dnia Skupienia Wspólnoty

 

P1010382

Ciekawe fragmenty z publikacji o. Wilfrida Stinissena OCD, “Książeczka o dobrym czasie”, W Drodze.

Człowiek sam decyduje o tym, czy przeszłość będzie ciężarem, który pociąga za sobą i sprawi, że jego postępowanie będzie stereotypowe i niejako wymuszone; czy tez przeszłość będzie Jego kapitałem. To co zdarzyło się w naszym wcześniejszym życiu, nie jest zrobione z granitu. Jest to raczej ciasto, które możemy urabiać i wciąż nadawać mu nową formę. To niezwykle ciekawa praca – pozwalać, aby to, co zdawało się być odarte z wszelkiego sensu, zyskało sens. (23)

czytaj więcej

MB kapliczka

 

               Przystanęła obok drogi i zatrzymała się. Zastygła swoją obecnością i trwa tak od wielu lat… w kapliczce pomalowanej na żółto. Matka Boska Częstochowska z Dzieciątkiem na ręku. Na rozstaju dróg. Blisko swoich dzieci, które powierzył Jej Syn na Krzyżu! Chociaż ma swój tron w częstochowskim sanktuarium, to sercem jest tam, gdzie są ludzie. Jej dzieci! Dlatego nie dziwi tyle przepięknych kapliczek rozsianych po całej Polsce. Nie dziwią majówki śpiewane na jej cześć przy polnych, wiejskich, miejskich, osiedlowych kapliczkach. I całoroczne godzinki ku Niepokalanemu Sercu Maryi. Bo Maryja jest z nami przez swą miłość do nas! Przez tyle lat i od wielu wieków.

Oblubienica Ducha św.

Nauki rekolekcyjne o Duchu Świętym wygłoszone dla Wspólnoty przez ks. dr Adama Wilczyńskiego 

kłosy

Bóg, Który najczęściej Widzi inaczej niż my -  zaprasza nas do wejścia w Tajemnicę ukrytego życia pozostając w świecie, ale zjednoczone z Nim w tym konkretnym Instytucie. 

DUCHOWOŚĆ POWOŁAŃ EKLEZJALNYCH – ŚWIECCY

 

las

Osoby świeckie konsekrowane, jakkolwiek w pełni zachowują dar konsekracji, to nie narusza ona ich świeckości i nie zmieniają oni stanu świeckiego , podobnie jak ma to miejsce w przypadku sakramentu chrztu i bierzmowania. Członkowie instytutów świeckich, jak wyjaśnił to bł. Paweł VI, skupiają w sobie dwa nurty życia chrześcijańskiego: pozostają świeckimi i zajmują się sprawami powierzonymi laikatowi oraz jednocześnie są osobami konsekrowanymi.

Serce Jezusa2

Serce Jezusa źródłem łask

Wielkim promotorem kultu Serca Pana Jezusa był jezuicki kapłan, św. Klaudiusz La Colombière. Z jego kierownictwa duchowego korzystała św. Małgorzata Maria Alacoque, powierniczka Serca Jezusowego. Z objawień w Paray-le-Monial, które były jej udziałem, przebija troska, by w szerzeniu tego kultu brali udział jezuici, i w ostatnich stuleciach papieże zlecali tę zaszczytną misję właśnie im. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do ojca generała P.H. Kolvenbacha SJ napisał: „Gorąco pragnę, byście z wytrwałością szerzyli prawdziwy kult Serca Jezusa i byście zawsze byli gotowi nieść skuteczną pomoc moim Braciom w Biskupstwie, by wszędzie rozwijać ten kult, troszcząc się o znalezienie najodpowiedniejszych środków do przedstawiania i praktykowania go, aby człowiek współczesny, ze swoją mentalnością i wrażliwością, odkrył w nim pełną odpowiedź na swoje pytania i oczekiwania” (5 X 1986).

Bobola

Upominam was bracia, aby nie było między wami rozłamów...

1/ Ludzie mają świadomość, że niezgoda w małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie obraca się przeciwko nim samym, dlatego dążą do zgody. Przecież się mówi: w jedności siła. Jednak pomimo iż ludzie wiedzą, że jedność jest dobrem, to nie potrafią w wielu przypadkach jej zachować. A liczne spory, waśnie, kłótnie i nieporozumienia, o których się mówi i słyszy, to potwierdzają. Dlatego jest tyle cierpienia z powodu braku jedności w dzisiejszych czasach. Coraz więcej ludzi jest smutnych, załamanych, wpadających w depresje i nerwice. A zdarza się nawet, że brak jedności prowadzi do tragedii i to takich, że aż trudno sobie wyobrazić. Bo skoro syna zabija matkę… matka zabija swe dziecko… ojciec katuje swoje dzieci, to co o tym myśleć? Psychologowie i psychiatrzy mają tak wielu pacjentów, że na wizytę w ich gabinetach czekać trzeba długie miesiące.

Maryja2 510x637

Z nauczania sługi bożego ojca Wojciecha Piwowarczyka

Mówią taką przypowiastkę o wieśniaku, który również stanął w
szeregu tych, którzy na imieniny króla przynieśli prezenty. On mógł przynieść tylko koszyczek jabłuszek, a tamci przywozili Bóg wie co. No to, jak pamiętacie, jak sobie poradził, co z tym koszyczkiem zrobili?
- Zaniósł królowej…
- Co?
- Zaniósł królowej.
- No, żeby ona wręczyła
Ponieważ nie był pewny, czy król uwierzy w jego miłość
do siebie – mówił – to uwierzy w miłość swojej żony, co do której nie miał wątpliwości. A ona się tam postara, że jakąś wstążeczką jeszcze opatrzy, kwiatkiem gdzieś ozdobi, czy pachnidłem jakimś pokropi, czy uśmiechem
ostatecznie życzliwości, że ten dar przyjmie i król w sposób właściwy.
Zawsze jesteśmy w tym położeniu, gdy chodzi o modlitwę,
gdy chodzi o orędownictwo świętych, Matka Najświętsza tylko
czeka na to, żebyśmy mogli przez Jej ręce przekazać – rzecz
– na co nas w tej chwili stać. A jeżeli się trochę wstydzimy tego,
jeżeli nie bardzo dowierzamy sobie, to trzeba dowierzać Jej miłości, która nadstawi te braki, które w sobie posiadamy.

(z rekolekcji dla przewodniczących formacji)

Materiał z naszego biuletynu Dzieża nr 55

 

biblia2

Rozważanie słów Ewangelii (Łk 24, 35-48)
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

ks. dr Krzysztof Wons SDS

 

tydzien milosierdzia 2021

– Przyjmując Boże miłosierdzie stajemy się bardziej zdolni do dawania siebie, do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują – napisał bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, w Słowie na Niedzielę Miłosierdzia, która przypada w II Niedzielę Wielkanocną.

Słowo przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

pol pm Figura Jezus Zmartwychwstaly 110 cm 25833 1

Życzenia na świąteczny czas Wielkiej Nocy 2021

Kolejny raz spotykamy się z Chrystusem w Wielkim Poście a potem w dni wielkanocne podczas trwającej pandemii koronawirusa. Przeżywamy świąteczny czas bombardowani podawanymi przez media danymi statystycznymi dotyczącymi choroby, obostrzeń. Stajemy przed wielką próbą wiary i miłości.


Chrześcijanin stale w bliskości Pana Boga

Jako chrześcijanie, jako osoby konsekrowane jesteśmy zobowiązane do życia blisko Pana Boga, z Ewangelią w każdych warunkach, więc także i teraz. Bóg jest Ojcem. Wielokrotnie mówił Jezus: nie lękaj się, jestem z tobą. Tymi słowami chce nas umocnić, przypomnieć, że cały czas jest z nami, bez względu na sytuację zewnętrzną a więc także w pandemii. Czytamy w naszych Konstytucjach: Życie ludzkie jest darem miłości Bożej, a nasze powołanie jej szczególnym wyrazem. „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli"/Ef l,4b-5/. Do przyjęcia daru potrzebna jest wiara. Dziękujmy Mu za nią stale i prośmy naszego Ojca dla siebie i innych o jej umocnienie.


Modlitwa za innych

Ojciec to nie tylko czuły zwrot do Boga osób Mu najbliższych. Taki sam dostęp do Ojca mają ci, którzy „słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8,21). Stanowimy Bożą rodzinę, bo korzeniami swoimi sięgamy ku Bogu, ku Chrystusowi Królowi, w Nim odnajdujemy swoją tożsamość. Kiedyś wybrałyśmy Go mocą chrztu i narodziłyśmy się w Bogu a potem zostałyśmy umocnione ślubami we wspólnocie. Nie żyjemy więc same ale w instytutowej rodzinie, z którą spotykamy się, wspólnie się modlimy, ja za kogoś, kto inny modli się za mnie. Mogę pomóc potrzebującemu. Dbajmy o nasze więzi między sobą oraz z Siostrami chorymi, doceniajmy także spotkania telefoniczne, online w czasie, gdy nie możemy czasowo korzystać z innych form kontaktu. Zwycięstwo Krzyża, do którego zbliżamy się w tych dniach, Poranek Zmartwychwstania uczą nas zasady prawdziwej przynależności do Chrystusa, którą jest miłość bliźniego okazywana na różny sposób. Zakorzeniajmy się w Bogu Miłości poprzez wierność modlitwie, ślubom, praktykom. Starajmy się siać dobro w środowiskach, w których jesteśmy, dbajmy o wartości nie tylko te ściśle religijne, ale także ludzkie. Jezus Chrystus umarł za wszystkie swoje dzieci. Powierzajmy Panu Bogu, szczególnie w dni Wielkiej Nocy, siebie oraz inne osoby z naszych środowisk, ufając, że On je przytuli, przemieni, pokaże nam oraz innym swoje oblicze Miłości. Powiedział przecież: A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32n). I dalej: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).


On Zmartwychwstał!

Krzyż jest objawieniem miłości Boga do końca. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5,9). Krzyż dzięki zmartwychwstaniu staje się drogą życia. Odkrywamy na tej drodze, dzień po dniu, że Bóg jest naszym Przyjacielem, który jest gotów oddać życie za nas, a wówczas serce nam się rozszerza. Życzę, by zmartwychwstanie Jezusa 2021 przyniosło nam radość, miłość, nadzieję, byśmy z wiarą i ufnością szły w kolejne dni, byśmy żyły nowym, coraz pełniejszym życiem z Bogiem!


Szczęść Boże na świąteczny czas Wielkiej Nocy!
Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!
Joanna

Ks Wojciech 26.03

 Ks.Marcin Polak- kazanie pasyjne

„Pycha światowa niechaj, co chce, wróży,
Co na swe skronie wije wieniec z róży,
W szkarłat na pośmiech, cierniem król zraniony
Jest ozdobiony.”

18.03 św Józef

Ks. Tomasz Rusiecki – Kielce
Konferencja on-line dla IŚChK

Zaproszeni do bycia w samym centrum Bożego działania, jak św. Józef

Bóg nie chce mieć kibiców, ale współpracowników. Chce ich mieć do realizacji swojego planu naszego uświęcenia i zbawienia. Wybierał więc proroków i innych ludzi, aby byli w centrum Jego działania.

Także i dziś chce mieć współpracowników oddanych Jego dziełu przemiany świata. Chce ich mieć w Kościele: kapłanów, osoby konsekrowane, świeckich.

Jezus pasyjne

 

Ks. Marceli Frączek
Kazanie pasyjne: 28 marca 2021r.
„Wykonało się”. (J 19,30)

_______________________________________________________________

jozef

Ogłoszony przez ojca świętego Franciszka 8 grudnia br. „Rok świętego Józefa” stwarza okazję do podjęcia inicjatyw duszpasterskich, które mogą wzbogacić i wzmocnić codzienne życie wiarą każdego ochrzczonego. Wydany z tej okazji przez Papieża list pasterski “Patris corde”[1] przybliża w nowy sposób sylwetkę świętego Józefa, wydobywając z niej te przymioty męża i ojca, które w obecnych czasach stały się czymś bardzo deficytowym. Współczesność potrzebuje – jak zauważa Franciszek – odnowy rozumienia zadań mężów i ojców w rodzinach, zwłaszcza zaś ich roli w procesie wychowania dzieci.

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

Ofiarowanie

 

Święto Ofiarowania Pańskiego. Homilia ks. Tomasza Rusieckiego wygłoszona podczas Mszy św. w kościele Świętej Trójcy w Kielcach. 

Homilia ks. Tomasza Rusieckiego wygłoszona 02.01.2021 r. na Jasnej Górze

Elżbieta Sujak pogrzeb

  Ostatnie pożegnanie w kościele św. Mikołaja w Lublińcu. "Cierpliwie budowała cywilizację miłości"

Chrystus Król Lidka

 

         Urodziłam się 22.08.1942 r. w Częstochowie. Do szkoły podstawowej (1949-1955) i średniej (1955- 1959) chodziłam w Radomsku, gdzie zamieszkali moi rodzice. Potem było Studium Nauczycielskie w Piotrkowie Trybunalskim (1959-1961), a następnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach (1961-1965). Pracowałam potem w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1965-1974) oraz w redakcji „Gościa Niedzielnego” w Katowicach (1974-1991). Wróciłam potem na Uniwersytet Śląski (powstał on w 1968 r.), gdzie w Bibliotece Głównej przepracowałam następne osiem aż do emerytury w 1998 r.

Jasna Góra

Kilka słów o nas, o tym jak witamy Nowy Rok, jak realizujemy nasze powołanie. Do odsłuchania  ==> tutaj

Ks. Tomasz Rusiecki przewodniczący podkomisji KEP            ==> słowo duszpasterza

unnamed

Niech Maryja i św. Józef w Nowym 2021 roku staną się dla nas wzorem słuchania Bożego słowa poprzez modlitwę, rozważanie Pisma św., trwanie w milczeniu przed Najświętszym Sakramentem.

Prośmy Nowonarodzonego, by uświęcał nasze serca, bądźmy wierne Chrystusowi w drodze modlitwy i apostołowania.

Niech Nowonarodzony napełnia nas radością, dodaje sił
w czasach trudności i utwierdza naszą nadzieję.

Koferencja wygłoszona przez ks.dr Adama Wilczyńskiego podczas dnia skupienia wspólnoty 19.12.2020 

Dziedzictwo sługi bożego ks. Wojciecha Piwowarskiego

Foto o miłosci bliźniego

 

Okiem psychologa

Współcześnie słowo miłość jest nadużywane. Określa się nim to, co z prawdziwą miłością nie ma nic wspólnego, a co jest egoizmem, brakiem szacunku
i zawłaszczaniem drugiego człowieka. Często miłością nazywa się bezuczuciowy seks, aktywność czysto popędową, gdzie drugi człowiek jest narzędziem do zaspokajania własnych potrzeb, nierzadko perwersyjnych.

MISTYKA CODZIENNOŚCI 1-24 XII 2020

Przestrzenią rekolekcji będzie duchowość Karmelu, która
w wyjątkowy sposób daje odpowiedź jak być właśnie
“mistykiem codzienności”. Te adwentowe rozważania,
prosto z karmelitańskiej pustelni w Czernej,
są zachętą do tego, by to, co zwyczajne przeżywać nadzwyczajnie.

==> link do rekolekcji

Chrystus M. Tylko

Chrystus Król, nasz Pan i Oblubieniec przychodzi do nas w roku 2020, gdy wokół wiele zamieszania, niepewności, złości, słabości, chorób.
Jakie przesłanie przynosi nam w tych czasach nasz Oblubieniec? Do czego nas zaprasza?

List Przewodniczącej Generalnej Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla z okazji święta patronalnego.

 

Chrystus Król

Zapraszamy do włączenia się w nowennę przed świętem Chrystusa Króla Wszechświata. 

JPIIa

" Intelektualista wolny od profesorskich naleciałości, mający
głębokie uznanie dla prostej pobożności ludowej;

Znakomity filozof, choć nigdy nie pobierał szerokich nauk w tym zakresie; Mistyk, który przez niemal siedemdziesiąt lat był
pełnym energii sportowcem;"

Konferencja o św. Janie Pawle II, którą wygłosił 24 października podczas dnia skupienia ks. prof. Rafał Dudała.

Zachęcamy do włączenia się w akcię modlitewną: Różaniec do granic Nieba

fa1066089b73f4022e0c4de3cf1bcb32 XL

 NJS new

Zachęcamy do włączenia się do akcji "Nie jesteś sam".

Więcej szczegółów pod linkiem:

http://wolontariat.kielce.caritas.pl/akcja-nie-jestes-sam-trwa-potrzebni-nowi-wolontariusze/

czyste serce- To, co mam, choćby to były tylko „ułomki”, choćby to było bardzo niewiele, trzeba przynieść do Jezusa – On sprawi, że „mało” ubogaci mnie i ubogaci innych, bo to moje „mało” jest darem Boga.

- Tylko porządek prowadzi do Boga. Porządek wynika z przyjmowania tego, co mówi Bóg. Porządek to radość, pokój, piękno, świętość, harmonia… Porządek

mogą zobaczyć ci, którzy mają doświadczenie modlitwy.  Porządkowanie naszego życia będzie trwać do końca naszych dni.

Eucharystia

 „Kilka lat temu obchodziłem pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Doznaję dziś łaski, że dane mi jest ofiarować Kościołowi tę Encyklikę o Eucharystii w Wielki Czwartek przypadający w dwudziestym piątym roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to z sercem pełnym wdzięczności.

Papiez Franciszek ubogi

Ojciec św. Franciszek napisał trzecią encyklikę, zatytułowaną „Fratelli tutti”. Tekst poświęcony jest braterstwu i przyjaźni społecznej. Dokument można pobrać tutaj.

Maryja

Powiedział abba Antoni: „Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: «A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora»”.

Pokora jest uznaniem prawdy o Bogu, świecie i w końcu nas samych. Pokusy diabelskie podobne są do sieci pułapek. Nie wymknie się im człowiek. Bramą do ich pokonania jest pokora, uznanie prawdy. To długi proces, przynoszący coraz większe wyzwolenie. Czasami wydaje się nam, że drepczemy w miejscu. Tym bardziej poznawajmy Boga i Jego miłość do nas, uciekajmy się z ufnością do Matki Bożej. [z myśli Szymona  Hiżyckiego OSB]

 

Ojciec sw FranciszekNajlepszymi lekarzami na świecie są promienie słoneczne, odpoczynek, ćwiczenia, dieta, przyjaciele. Zachowaj je we wszystkich etapach życia i ciesz się zdrowym życiem. Najlepszym prezentem, jaki możesz komuś podarować, jest twój czas; postaraj się, aby był podarowany rodzinie lub osobie potrzebującej. [Papież Franciszek]

Czy wiesz, czym żyje świecka osoba konsekrowana? Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia wystosowanego przez zaprzyjaźniony Instytut Świecki - Ochotniczki Księdza Bosko

spotkanie Lb ochotniczki maly

 

 akty przyjecia CHK

Jeśli nam upominanie nie wychodzi (przy zalożeniu, że staramy się upominać z miłością), popatrzmy na Jezusa, który również, upominając faryzeuszy, ponosił klęskę za klęską. Kto jednak miłuje, ten zawsze wygrywa; przegrywa zawsze ten, który nienawidzi i gardzi. Płacąc dług miłości, kochając tych, którzy nas nienawidzą (bo fakt pozostaje faktem: nie wszyscy odnoszą się do nas z entuzjazmem, dla wielu ludzi nasza obecność może jest ciężkim krzyżem) wstępujemy w ślady Chrystusa i bierzemy naszych trudnych braci czy siostry na ramiona. Droga miłości, nawet jeśli krzyżowa, wiedzie ostatecznie do życia i zmartwychwstania. [Fragment z Szymon Hiżycki OSB "Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych"] 

Jezus i serce

Jakie są wymiary miłości Jezusa w naszym życiu? Posłuchajmy homilii kardynała Konrada Krajewskiego - papieskiego jałmużnika - i zacznijmy kochać Jezusa na nowo. Posłuchaj

 

 

 

 

Maryja i JPII

Jak uczył św. Jan Paweł II życie konsekrowane ma być znakiem i przejawem świętości Kościoła. Łaska Boża nie zamyka i nie izoluje od świata, ale jest tym, co poszerza serce, otwiera na Boga i ludzi. Zycie konsekrowane ma na celu uświęcenie siebie i innych. Posłuchaj, co o Maryi - Pierwszej Konsekrowanej mówi ks. prof. Marek Chmielewski. Może zapała w Tobie serce, by służyć Panu Bogu poprzez konsekrację?