MB ciszy z Watykanu1

Matka Bożej ciszy - ikona znajdująca się w Watykanie

Większość z nas pragnie ciszy. Nie znajdując jej w sobie, stajemy wobec pokusy, żeby wykreować ją, a potem osłonić nią wszystkie szmery, chropawości, które są w nas. Wydaje się nam, że poprzez takie działanie będziemy mogli znaleźć równowagę między tym, co zewnętrzne i wewnętrzne. To jednak nie jest prawdziwa cisza. Jedyną ciszą, która daje sens, jest obecność Boga. Tylko związek z Nim, droga ku Niemu, bycie z Nim w autentycznej relacji miłości może dać nam pełnię ciszy. Odnajdujmy ją, otwierając się na Nią, w modlitwie, Eucharystii, Piśmie św.  Niech na tej drodze będzie z nami Matka Bożej ciszy.