eucharystia

Gdy mówimy Eucharystia, to najczęściej mamy na myśli: ucztę, ofiarę. W „Katechizmie Kościoła katolickiego” Eucharystia jest dziękczynieniem i uwielbieniem. Eucharystia cała jest dziękczynieniem, jest skierowana do Boga Ojca. Eucharystię sprawuje Chrystus i cały Kościół. To nie jest wspomnienie, ale realna obecność, aktualność. Każdy celebruje liturgię, każdy ochrzczony. Przedmiotem naszego dziękczynienia i uwielbienia jest nasze życie – jest to wewnętrzna postawa, to nie jest nasz czyn, to jest dzieło Chrystusa, to On składa dziękczynienie Ojcu [fragm. z naszego biuletynu z wykładu ks. dr hab. Daniela Brzezińskiego, UMK w Toruniu - Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, 21.09.2019, Poznań]