Maryja

Powiedział abba Antoni: „Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: «A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora»”.

Pokora jest uznaniem prawdy o Bogu, świecie i w końcu nas samych. Pokusy diabelskie podobne są do sieci pułapek. Nie wymknie się im człowiek. Bramą do ich pokonania jest pokora, uznanie prawdy. To długi proces, przynoszący coraz większe wyzwolenie. Czasami wydaje się nam, że drepczemy w miejscu. Tym bardziej poznawajmy Boga i Jego miłość do nas, uciekajmy się z ufnością do Matki Bożej. [z myśli Szymona  Hiżyckiego OSB]